МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Мати одиначка: права та пільги – LDN

Пільги для одинокої матері — WikiLegalAid

Нормативна база

Поняття «одинока матір»

Термін «одинока матір» на законодавчому рівні не визначено. Проте відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є виховання та утримування дитини без участі батька.

Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.

Пільги одиноким матерям:

 • Соціальне забезпечення
 • Гарантії трудового законодавства
 • Відпустка
 • Пільги з оподаткування
 • Забезпечення житлом

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (ст.

18-1)право на фінансову підтримку дитини у 2020 році мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
 • мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, яка передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»).

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).


Умовою призначення грошової допомоги одиноким матерям є наявність витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.
У разі перебування дітей на повному державному утриманні одинока мати втрачає право на отримання грошей.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному державному утриманні.

Процедура оформлення соціальної допомоги одиноким матерям здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Для отримання грошової допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

Перелік необхідних документів для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році

 • заява про призначення допомоги
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • довідка про доходи на кожного члена сім’ї
 • копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
 • копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
 • виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
 • документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)

Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.

Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.

Припинення виплати грошової допомоги

Припиняється виплата грошової допомоги одиноким матерям, у разі:

 • тимчасового працевлаштування дитини
 • смерті одержувача допомоги або дитини
 • позбавлення одинокої матері батьківських прав
 • позбавлення отримувача грошової допомоги волі за вироком суду
 • вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
 • відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
 • скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
 • надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності

Розмір грошової допомоги

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Таким чином, мати-одиначка у 2020 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:

Вік дитини 01.01.2020 — 30.06.2020 01.07.2020 — 30.11.2020 01.12.2020 — 31.12.2020
до 6 років 1779 1859 1921
6 — 18 років 2218 2218 2395
18 — 23 роки 2102 2197 2270

Грошова допомога призначається на кожну дитину окремо. Перерахунок розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.
Для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток, одинокою матір’ю вважається:

 1. Матір — жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
 2. Вдова.
 3. Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).

Згідно з Кодексом законів про працю України, одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 КЗпП). Отже, якщо одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.
Крім цього, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ст. 184 КЗпП).
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою — восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 Кодексу законів про працю України, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Для застосування податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України, одинокою матір’ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги).
Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП) одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).

ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).
ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році

Категорія платника податків Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн Розмір ПСП, % Розмір ПСП, грн Підстава
Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 100 1051 х кількість дітей віком до 18 років пп. 169.1.2

ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей віком до 18 років пп. «а» пп.

169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років пп. «б» пп.

169.1.3 ПКУ

Для застосування зазначеної податкової соціальної пільги особа подає роботодавцю:

 1. Заяву.
 2. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
 3. Копію паспорта.

Одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.

Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.

Одинока мати: статус, права та пільги

Одинока мати: статус, права та пільги

На сьогодні кількість одиноких матерів становить понад 600000 тисяч. Картина невтішна, адже з кожним роком цифра дедалі зростає.

Термін «одинока матір» на законодавчому рівні не визначено, проте відповідно до п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є: виховання та утримування дитини без участі батька. Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.

Підставою для отримання статусу одинокої матері є відсутність запису про укладення шлюбу або наявність свідоцтва про розірвання шлюбу. Втім, свідоцтва недостатньо. Необхідно підтвердити факт того, що батько справді не бере участі у вихованні дитини. Для цього мати може звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав, з приводу чого буде постановлено рішення суду. Можна також звернутися до поліції у зв’язку з необхідністю розшуку батька у справі за позовом про стягнення аліментів. У цьому разі документом, який підтверджує факт неучасті батька у вихованні дитини, буде відповідна постанова слідчого. Також підставою може стати довідка зі школи, садочка про те, що батько не бере участі у вихованні дитини, або подібний акт, складений та підписаний сусідами. Слід додати, що зазначений перелік документів не є вичерпним, а єдиного встановленого зразка документа, який би засвідчував статус одинокої матері, немає.

Законодавство України встановлює низку пільг:

Відпустка

Право на додаткову (соціальну) відпустку тривалістю 10 днів без урахування святкових та неробочих днів. Невикористану за минулі роки додаткову відпустку можна взяти будь-коли, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима.

Заборона залучення до надурочних робіт та відряджень

Жінки, котрі мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їхньої згоди.

Заборона у відмові в прийняті на роботу

Ст. 184 Кодексу законів про працю України встановлює заборону у відмові одинокій матері в прийнятті на роботу, зниження заробітної плати та у звільненні за ініціативою роботодавця до досягнення дитиною 14-літнього віку. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до  суду.

Право на житло

Ст. 45 ЖК Української РСР передбачено право на першочергове отримання житла одинокими матерями, які потребують поліпшення житлових умов.

Податкова знижка

Залежно від прожиткового мінімуму податкова соціальна пільга (далі — ПСП) надаєтьcя одинокій матері y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайної ПСП y розрахунку нa кoжну дитину вікoм дo 18 років, що становить 1522,50 грн. При цьому граничний розмір доходу повинен становити 2030,00 грн.

Тимчасова допомога на дітей

Допомога надається при наявності однієї з таких підстав:

1) рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

2) батько перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі,

3) місце проживання (перебування) батька не встановлено.

Для призначення тимчасової допомоги одержувач повинен подати в Управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) документи, передбачені п. 6 Порядку 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»: заяву, копію свідоцтва про народження дитини, довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини, довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з батька аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, яка підтверджує факт несплати аліментів    протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про перебування батька  під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) батька дитини не встановлено.

Розмір тимчасової допомоги залежить від віку дитини і розміру прожиткового мінімуму, гарантованого державою для дитини цього віку. Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у  розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% і більше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Прожитковий мінімум на дитину до 6 років становить 1228,00 грн. та на дитину від 6 до 18 років — 1531 грн. Дані про свої доходи потрібно поновлювати кожні 6 місяців в Управлінні праці та соціального захисту населення.

Для того щоб отримати гарантовані законодавством пільги за місцем роботи, необхідно подати в кадрову службу такі документи:

— свідоцтво про народження дитини, в якому відсутній запис про батька;

— свідоцтво про народження дитини і витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 135 СК;

— довідка з органів праці та соцзахисту про призначення відповідної допомоги.

Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько теж має відповідні права та пільги. Порядок отримання статусу одинокого батька та аналогічних пільг — такий само, як і для одинокої матері.

Галина ОВСІЄНКО, юрист.

Матері-невидимки: як виживають під час пандемії одинокі матері та їхні діти

Пандемія коронавірусу найсильніше вдарила по тих, кому й раніше жилося нелегко. Одна з найбільш вразливих і водночас найбільш невидимих соціальних груп у багатьох країнах — матері-одиначки. Найчастіше цю групу просто ігнорують: їхньої скрути не помічає суспільство, їх може просто не існувати для закону.

Журналісти «Медиасети» з п’яти країн Східної Європи й Центральної Азії вирішили дати слово жінкам, які примудряються виховувати дітей без будь-якої сторонньої допомоги. Про те, як вони виживають під час пандемії, читайте в проєкті, підготовленому журналістами hromadske, JAMnews, MeydanTV, «Vласті» та Ziarul de Garda.

Україна: вигода в 11 доларів

Українка Віра Мітюкова, яка сама виховує сина з важкою формою аутизму, у 2016 році виявилася недостатньо проблемною для того, щоб відповідати статусу «мати-одиначка».

«Для того, щоб дали «одиноку маму», треба, щоб дохід на двох не перевищував 3 400 гривень ($121)», — пояснює Віра. Вона живе з сином Дмитриком у 18-метровій кімнаті в гуртожитку, гріє воду кип’ятильником, отримує зарплату в 200 доларів і чекає черги на пільгове житло, яка, найімовірніше, так ніколи й не настане, тому що в її місті майже нічого не будують.

Офіційно в Україні близько 200 тисяч жінок, які виховують дітей самі. Проте чиновники схильні вважати цю цифру завищеною і припускають, що деякі жінки живуть у партнерських стосунках без реєстрації шлюбу.

До 2016 року для всіх них були передбачені соціальні виплати, але потім влада продумала цілу систему фільтрації, щоб відсіяти недостатньо бідних жінок. Розмір виплати становив від 11 до 14 доларів на місяць, але чиновники з усією серйозністю заявляли, що можливість отримати таку допомогу зробила «невигідною» реєстрацію шлюбу.

Про те, як живуть одинокі мами й на яку допомогу вони можуть розраховувати, читайте в матеріалі hromadske.

Молдова: об’єднайся, щоб врятуватися

Мешканки Кишинева Оля і Ніна подружилися у відділенні дитячої онкології — там лікувалися їхні діти. Безвихідне становище обох підказало вихід: щоб вижити, треба об’єднатися. Жінки винайняли квартиру й стали жити разом: Оля, Ніна та їхні троє дівчаток. «Був грудень, ми розуміли, що треба платити за опалення, що діти хворіють», — згадує Ніна.

Мами навчилися підлаштовуватися під робочі графіки одна одної, по черзі залишатися з дітьми вдома, відводити їх у дитсадок і забирати звідти. Пандемія залишила обох без роботи — доводиться перебиватися тимчасовими заробітками, але виживати удвох справді виявилося легше. Молдавські жінки розповідають і про інші стратегії виживання, до яких вдаються матері-одиначки. Про них читайте в матеріалі Ziarul de Garda.

Грузія: доведи, що немає батька!

Одиноких матерів в Грузії набагато більше, ніж зареєстровано офіційно. Незаміжня жінка, яка зважилася на материнство, ризикує бути зацькованою, тому багато хто просто вписує в графу «батько» кого завгодно, аби лиш уникнути прочерку. Цей прочерк — головна умова, щоб держава повірила жінці, що вона виховує дитину без допомоги. Водночас поза увагою залишаються десятки тисяч жінок, які тягнуть своїх дітей і не можуть розраховувати на жодну підтримку.

«Не вважаються матерями-одиначками ні вдови, ні розведені матері, яким батько не платить аліменти. Ні жінки, які самі виховують дітей, тому що батько у в’язниці. У такому разі жінці має бути наданий якийсь тимчасовий статус для отримання допомоги», — каже грузинська правозахисниця Саломе Мезурнішвілі.

Як і в Україні, грузинські «одиначки» можуть розраховувати на допомогу лише тоді, коли вони дуже бідні. Чотири історії грузинських жінок читайте в матеріалі JAMnews.

Азербайджан: дитина — проблема матері, а не батька

Через пандемію Саїда, мати трьох дітей, втратила роботу. Рідні допомагали, але настав момент, коли брат сказав: вибач, я більше не можу утримувати твоїх дітей, якщо їх батько живий і ні в чому собі не відмовляє. Щоправда, цивільний чоловік Саїди роками не цікавився власними дітьми й уперто відмовлявся визнати батьківство або узаконити стосунки з їхньою матір’ю, щоб Саїда не вимагала аліментів через суд. Так мати з дітьми під час карантину й опинилися в притулку для жінок у Баку. Більше йти було нікуди.

Таких історій в Азербайджані — тисячі. Багато пар не реєструють стосунки офіційно, навіть коли влаштовують пишне весілля для родичів. Якщо в майбутньому сім’я розпадається, самотня мати залишається наодинці зі своїми проблемами. За підрахунками фахівців, в країні понад сто тисяч матерів-одиначок. Юридичного статусу для них законом не передбачено, пільг і матеріальної підтримки — теж, зате засудження і громадського тиску вистачає. Починаючи від рідних і закінчуючи роботодавцями.

Правозахисниця Шахла Ісмаїлова каже, що в країні, де є й без того серйозний контроль над жінками, матерям-одиначкам особливо скрутно: «Суспільство приділяє особливу цікавість, увагу до вдів, розведених жінок, немов намагається контролювати їхню поведінку. Будь-який їхній крок може стати об’єктом осуду. Разом із цим осуду варте саме ставлення до жінок, які народили дітей поза шлюбом».

Історії азербайджанських одиноких матерів — в матеріалі MeydanTV .

Фото:

Айгуль Нурбулатова/«Vласть»

Казахстан: замкнуте коло

Одинокі батьки в Казахстані спеціальних виплат не отримують, але можуть звертатися по адресну соціальну допомогу, якщо їх дохід становить менше половини від мінімальної заробітної плати в країні. Заради цих виплат доведеться зібрати купу документів, включно з довідкою з місця роботи. І це велика проблема для матерів, які погоджуються на найважчу працю без оформлення, аби прогодувати своїх дітей. Саме це й сталося з Арай. З рідного Усть-Каменогорська їй довелося виїхати до Алмати — сина вона народила поза шлюбом, «зганьбила родину». До того ж батько дитини «віддячив» їй туберкульозом, в результаті — тривале лікування та інвалідність. Арай працює де трапиться: миє підлогу, торгує на ринку, — але офіційно її на роботу не беруть. Немає довідки з роботи — немає допомоги.

Правозахисники вбачають вихід у тому, щоб держава ставила на перше місце не становище батьків, а права дитини. «Дитина повинна бути тим об’єктом, на який спрямована вся політика. Тобто будь-яка дитина в Казахстані має отримати безкоштовну середню освіту, медичне обслуговування і бути працевлаштована. Ось ці зобов’язання держава мусить виконати незалежно від статусу батьків».

Про те, як цивільні організації можуть допомогти одиноким матерям у Казахстані — в матеріалі «Vласті».

Над матеріалом працювали: В’ячеслав Абрамов, Дімітрі Аваліані, Софо Букія, Ольга Булат, Аліна Жартіева, Ігор Іонеску, Назерке Курмангазінова, Наталія Маршалковіч, Айгуль Нурбулатова, Діана Петріашвілі, Давид Піпія, Ксюша Савоскіна, Севда Самедова, Яна Сєдова, Тахмина Тагізаде, Наталя Тихонова, Марадіа Цаава, Коріна Шеремет

За підтримки «Медиасети»

Прошу відмінити зміни або внести корективи які були прийняті Міністерством соціальної політики від 1 липня 2020 р.

які скасовують допомогу матерям одиначкам та про Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

1.

Канаєва Анна Едуардівна

02 листопада 2020

2.

Лаврик Татьяна Леонидовна

01 листопада 2020

3.

Кишлян Богдана Богданівна

30 жовтня 2020

4.

Корж Тетяна Олегівна

28 жовтня 2020

5.

Яременко Юлія Дмитрівна

27 жовтня 2020

6.

Карасьова Карина Андріївна

27 жовтня 2020

7.

Склонная Алина Михайлівна

27 жовтня 2020

8.

Королішина Тетяна Сергіївна

20 жовтня 2020

9.

Тарасов Олександр Олександрович

15 жовтня 2020

10.

Віщунова Наталія Віталіївна

14 жовтня 2020

11.

Дзьобан Зоряна Василівна

12 жовтня 2020

12.

Корнівська Оксана Петрівна

10 жовтня 2020

13.

Стус Іванна Євгенівна

10 жовтня 2020

14.

Абрамова Оксана Олексіївна

10 жовтня 2020

15.

Балабух-Сухий Тор Миколайович

08 жовтня 2020

16.

Огнева Наталія Сергіївна

08 жовтня 2020

17.

Стьопченко Світлана Василівна

08 жовтня 2020

18.

Баранова Галина Юріївна

07 жовтня 2020

19.

Мінакова Софія Віталіївна

07 жовтня 2020

20.

Мінакова Олеся Романівна

07 жовтня 2020

21.

Піцик Катерина Вікторівна

07 жовтня 2020

22.

Конопелько Ангеліна Юріївна

07 жовтня 2020

23.

Ахвердян Ашот Ервандович

07 жовтня 2020

24.

Небосенко Олена Миколаївна

06 жовтня 2020

25.

Бакланова Богдана Игоревна

06 жовтня 2020

26.

Коротких Тетяна Вікторівна

06 жовтня 2020

27.

Макаренко Елена Павловна

06 жовтня 2020

28.

Дайнеко Олена Миколаївна

06 жовтня 2020

29.

Бербенко Віра Вікторівна

04 жовтня 2020

30.

Шейко Яна Гергиевна

03 жовтня 2020

які права та гарантії мають матері-одиначки на роботі?

Запитайте юриста: які права та гарантії мають матері-одиначки на роботі?

«На які права та гарантії може розраховувати на фірмі працівниця у статусі матері-одиначки?» – допоможуть у вирішенні даного запитання експерти.

Хто така одинока матір?

Чіткого визначення даного поняття українське законодавство не містить. На практиці одинокою матір’ю вважається жінка, яка не перебуває у шлюбі, і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини, або запис про батька зроблено за вказівкою матері, вдова або інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама (п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06. 11.1992 р. № 9).

У більшості випадків жінки отримують статус одинокої матері саме у зв’язку з тим, що виховують та утримують дитину без батька. Варто зазначити, що вступ жінки у повторний шлюб, якщо при цьому новий чоловік не усиновить дитину, не позбавляє жінку статусу одинокої матері, якщо батько дитини не бере участі у її вихованні та утриманні.

Законом прямо не передбачено, які документи можуть підтвердити, що батько не бере участі у вихованні дитини. У своїх роз’ясненнях (Лист № 76/13/116-15 від 25.02.2015 р., та № 193/13/123-14 від 30.05.2014 р.) Міністерство соціальної політики України вказало, що таким може бути будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини, зокрема:

 • рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;
 • ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
 • акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;
 • довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

Прийняття на роботу матерів-одиначок

Під час працевлаштування роботодавці не мають права встановлювати випробування для одиноких матерів, які мають дитину до 14 років або дитину з інвалідністю (ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про працю України).

Крім того, законодавство прямо забороняє відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю, у разі відмови у прийнятті на роботу – зобов’язує роботодавця повідомити причини відмови письмово (ч. 1 ст. 184 Кодексу законів про працю України).

Права та гарантії під час роботи

Відповідно до Закону України «Про відпустки», одинокою матір’ю вважається жінка, яка виховує дитину без батька (п. 5 ч. 12 ст. 10, ч. 1 ст. 19 Закону), про утримання дитини без батька мова не йде. Саме таке визначення використовується при вирішенні питання щодо додаткової відпустки, на яку має право одинока матір.

Одинока матір, батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, має право на додаткову оплачувану відпустку один раз на рік тривалістю 10 календарних днів, а якщо вона має двоє і більше дітей – 17 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України «Про відпустки»). Звертаємо увагу: незважаючи на те, що відпустка визначена законодавством у календарних днях, у її розрахунок включаються лише робочі дні.

Одинока матір має право на отримання додаткової відпустки незалежно від того, скільки часу вона відпрацювала у роботодавця, а також, працює вона повний чи неповний робочий день. Однак, звертаємо увагу, що право на додаткову відпустку надається одинокій матері, яка працює. Якщо жінка з певних причин не працювала (наприклад, перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років), вона не має права на додаткову соціальну відпустку за цей період.

Якщо одинока матір не скористалася правом на соціальну відпустку у попередніх роках, то невикористані дні відпустки накопичуються та можуть бути використані у будь-який час за погодженням з роботодавцем, а в разі звільнення – одинока матір має право отримати компенсацію за всі невикористані дні цієї відпустки.

Одинокі матері також мають ті ж самі гарантії, що і жінки без цього статусу:

 • заборона залучення до робіт у нічний час, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направлення у відрядження жінок, які мають дітей до трьох років;
 • залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до 14 років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт або направлення у відрядження лише за їх згодою;
 • право на переведення жінок, які мають дітей до трьох років, на іншу легшу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною трьох років (ст. 176, 177, 178 Кодексу законів про працю України).

Звільнення матерів-одиначок

Законодавство забороняє звільняти одиноких матерів, яка мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, з ініціативи роботодавця (ч. 3 ст. 184 Кодексу законів про працю України). Як виняток, допускається звільнення роботодавцем одинокої матері у випадку повної ліквідації підприємства (тобто, коли підприємство остаточно припиняє свою діяльність та не має правонаступника). Однак, навіть у таких випадках роботодавець зобов’язаний забезпечити працевлаштування одинокої матері.

Навіть у випадку закінчення строку дії трудового договору, роботодавець зобов’язаний працевлаштувати одиноку матір. При цьому, на період працевлаштування роботодавцем за одинокою матір’ю зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Міністерство праці та соціальної політики України свого часу дало наступні роз’яснення у Листі № 39/06/186-10 від 01.03.2010 р.: роботодавець повинен попередити жінку, що після закінчення строкового трудового договору вона до роботи допущена не буде і на період пошуку підходящої роботи може перебувати вдома, а також про те, що вона повинна буде з’явитися на підприємстві, коли буде знайдена можливість її працевлаштувати для продовження роботи (в разі працевлаштування на цьому підприємстві) або для одержання трудової книжки і розрахунку по заробітній платі (у разі працевлаштування на іншому підприємстві). За наявності вказаного попередження жінка може продовжувати виконувати ту ж (або з її згоди – іншу) роботу у роботодавця до вирішення питання про її подальше працевлаштування.

Одинока матір може бути звільнена протягом періоду пошуку для неї роботи, якщо вона відмовилася від запропонованої їй роботи без поважних причин. Нова робота, яку пропонує роботодавець, повинна відповідати спеціальності одинокої матері. При цьому, законодавство чітко не визначає, чи повинні зберігатися на новій роботі ті ж умови праці, зокрема і розмір заробітної плати.

Отже, законодавство безапеляційно забороняє роботодавцям звільняти одиноких матерів з ініціативи роботодавця, при цьому передбачає лише два умовні винятки, коли звільнення допускається з обов’язковим працевлаштуванням одиноких матерів (повна ліквідація підприємства та закінчення строку дії трудового договору). Однак, як роботодавець має виконати вимогу обов’язкового працевлаштування одинокої матері, законодавство не уточнює. Це фактично приводить до того, що на практиці звільнити одиноку матір роботодавцям за власною ініціативою практично неможливо.

Завантажити pdf-файл статті (249 Kb)

Перегляди 4541

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Ознаки наявності трудових відносин у законопроекті уряду 10 лютого, 2021    564

Запитайте юриста: чи можуть відсторонити від роботи працівника, який контактував із хворим на COVID-19? 27 січня, 2021    337

Розміри штрафів за порушення законодавства про працю у 2021 р. 27 січня, 2021    313

Питання міграції та оподаткування під час пандемії COVID-19 02 грудня, 2020    394

Команда КМ Партнери успішно представила інтереси української мережі кінотеатрів 13 жовтня, 2020    478

Запитайте юриста: за що працівник може вимагати відшкодування моральної шкоди? 12 жовтня, 2020    928

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020    534

Зміни щодо штрафів за порушення законодавства про працю. Чого очікувати? 18 грудня, 2019    1948

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019    1306

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019    1158

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю? 03 жовтня, 2019    1562

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019    610

Юристи сумської приймальні УГСПЛ допомогли переселенці довести, що вона мати-одиначка – Українська Гельсінська спілка з прав людини

Цей факт довелося підтверджувати у суді, хоча жінка 14 років отримувала від держави допомогу як матір, яка самостійно, без батька виховує доньку.  Відповідне рішення Лебединського районного суду уже оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Переселенка з донькою з 2014 року мешкають у Лебединському районі Сумської області. Покинути рідну Луганщину їх змусив збройний конфлікт. Навесні цього року жінка з дочкою вирішила поїхати на відпочинок за межі підконтрольної Україні території. Почала збирати документи, зокрема, звернулась до Лебединського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) з клопотанням про отримання витягу про народження дочки із зазначенням відомостей про батька. Саме цей документ вимагають при перетині державного кордону з дитиною, яка ще не має паспорта. Адже за українським законодавством виїхати за межі держави з малолітніми не так просто – один з батьків повинен показати нотаріально посвідчену «згоду» батька дитини, або документ, який підтверджує її статус матері-одиночки.

Однак жінці в РАЦСі відмовили оформити цей документ через відсутність в Державному реєстрі відомостей про народження доньки. З’ясувалось, що відповідну інформацію свого часу не внесли в реєстр співробітники відділу реєстрації шлюбів та народжень Луганського міського управління юстиції. У поновленні запису теж відмовили. Книги державної реєстрації актів про народження за 2005 р. знаходяться на тимчасово окупованій території, тому Лебединський РАЦС не вважав можливим вносити зміни до реєстру.

Тоді жінка-ВПО прийшла до громадської приймальні УГСПЛ та розповіла, що доньку виховує самостійно, адже народила її не в шлюбі. У 2005 жінка зверталась із заявою про реєстрацію народження одноосібно і відомості про батька дитини (ім’я та по батькові) до Книги реєстрації народжень. З того часу і на Луганщині, і з 2014 на Сумщині вона перебувала на обліку, як отримувачка допомоги одиноким матерям.

«Склалася парадоксальна ситуація: допомогу від держави жінка отримує, а відомостей у реєстрі – немає. Тож ми звернулися до суду. У заяві просили встановити факт, що переселенка – мати-одиначка, а також зобов’язати Лебединський РАЦС внести відповідні відомості про народження фізичної особи до Державного реєстру актів цивільного стану громадян», – зазначає юрист приймальні Вячеслав Пушин.

До заяви додали ще кілька підтверджуючих документів: паперове свідоцтво про народження дитини, довідки про отримання допомоги та довідку, видана так званим «відділом урочистої реєстрації шлюбів та народжень Луганського міського управління юстиції», яку суд взяв до уваги та оцінив разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв’язку під час розгляду справи. І вже у травні Лебединський райсуд задовольнив заяву жінки та виніс позитивне для неї і її доньки рішення.

Допомога ВПО надається завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах. Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Як вижити матері-одиначці? Досвід Польщі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW

17-та година. Анна Вечорек, котра працює секретаркою, залишає свій офіс. Вона поспішає до школи, щоб забрати свого восьмирічного сина Каспера. Додому мати з дитиною потрапляють о шостій годині вечора.

На господиню чекає хатня робота й допомога дитині з домашніми завданнями, часу на себе не залишається, розповідає Анна: «Іноді я дуже сильно відчуваю, як це важко – самій виховувати сина. Я працюю повний робочий день, але хочу вийти на часткову зайнятість, зменшивши робочий час на чверть, аби мати більше часу для дитини. З фінансового боку стане складніше, але в мене немає іншого вибору».

На що жити?

Анна може собі дозволити таку розкіш – неповний робочий день, адже вона отримує аліменти на дитину від свого колишнього чоловіка. Натомість Магда Горська, яка теж виховує дитину сама, може про це лише мріяти. Упродовж трьох років жінка через суд вимагає від батька дитини фінансової підтримки, однак без успіху. Він повинен сплачувати 200 євро щомісяця, але за весь цей час дав гроші лише один раз. «Суд постановив, що батько моєї дитини має недостатньо грошей, аби платити аліменти. Мені радять зачекати, поки ситуація зміниться. На щастя, я маю роботу, інакше не знаю, на що б ми із сином жили».

13 євро — це мізерна сума

Мати-одиначка не може розраховувати на державну фінансову допомогу, оскільки ця сума є мізерною, пояснює Марта Кравчинська з Центру правової підтримки жінок: «Мати, яка виховує дитину сама, отримує від держави максимум 13 євро на місяць. Але тільки в тому разі, якщо її зарплатня не перевищує 170 євро. Тобто якщо мати добре заробляє, то не отримує від держави взагалі нічого», — каже юрист.

Місце в садочку тільки через рік

Однак недостатня фінансова підтримка з боку держави – це далеко не єдина проблема для польської матері-одиначки. Аби отримати місце в дитячому садочку, часто доводиться чекати більше року. Для матері, яка виховує дитину сама, жодних пільг при влаштуванні сина або доньки в дитсадок не передбачено. Приватний догляд за дітьми коштує дорого.Працювати для того, щоб віддавати щомісяця майже дві третини заробітку за послуги няні або приватного дитячого садочка, не має сенсу.

Влаштуватися на роботу жінці з дітьми теж складно. Магда Горська знає це з власного досвіду. «Під час кожної співбесіди мене запитували, чи я маю дитину. Я довго шукала, поки нарешті влаштувалася на роботу. У мене середня зарплата, цього ледве вистачає, щоб сплачувати за квартиру й самій виховувати сина. Але мені пощастило: мої батьки можуть доглядати за малим, поки я працюю».

Автори: Юстина Бронська / Наталя Неділько

Редактор: Христина Ніколайчук

Как преодолеть одиночество и заинтересовать деревню

Если вы чувствуете себя одинокой мамой, вы не одиноки. До 90% мам сообщают, что чувствуют себя одинокими. Найдите эффективные способы стать более счастливой мамой и оживите деревню вокруг вас . Эту запись я, Алана, написал в соавторстве с автором бестселлеров Ребеккой Иэнс.


У меня были сотни знакомых в Интернете, тысячи подписчиков в Instagram и более миллиона подписчиков на моей странице в Facebook, но в реальном мире я была всего лишь одной одинокой мамой.

Оказывается, я был не одинок в своем одиночестве.

(Примечание. В этой статье используется слово «мама». Однако большая часть информации относится к основным лицам, осуществляющим уход, в целом.)

К сожалению, большинство мам страдают от одиночества.

Опрос, проведенный Channel Mums с участием более 2000 респондентов, показал, что от 55 до 90% матерей чувствуют себя одинокими.

Мы все знаем, что рождение ребенка сказывается на вашем теле, но это может сказаться и на умственном здоровье.Ужасно, что в нашем взаимосвязанном, «всегда активном» обществе девять из десяти мам все еще чувствуют себя изолированными и одинокими, что часто приводит к серьезным тревожным последствиям.

— Шивон Фригард, Huffington Post UK

Другие важные результаты этого исследования включают:

 • 55% респондентов считают, что их одиночество привело к возникновению чувства тревоги,
 • 51% считали, что мамы были холодными и холодными,
 • 42% мам считают, что их жизнь не так совершенна, как у других (источник).

Помимо данных, достаточно просто открыть уши и прислушаться к разговорам вокруг себя, чтобы обнаружить, что это настоящая эпидемия среди современных мам.

Уместные вопросы: почему мамы одиноки и что мы можем с этим поделать?

Анализ исследования, проведенный Кушманом (1990), показал, что со времен мировых войн мы уделяли так много внимания самоактуализации, что теряем чувство общности (подробнее здесь). Мы чувствуем, что нам нужно сделать больше, прежде чем мы можем наслаждаться компанией других.Например, мы беремся за больше проектов по работе, возим детей на внеклассные занятия и обратно и чувствуем, что наша жизнь должна быть Pinterest-достойной , прежде чем мы сможем участвовать в какой-либо значимой социализации.

Результат? Из-за занятости и желания быть всем этим и делать все это мы потеряли нашу деревню.

Дополнительная литература: наука утверждает, что это лучший подход к внеклассным занятиям с детьми

В идеальном мире мы все прекратили бы безумную гонку за новым и воссоединились друг с другом.

Мы отложили сотовые телефоны и набитые календари, чтобы снова присутствовать друг с другом. Мы решили отложить в сторону наши разногласия и принять друг друга как братьев и сестер в человечестве. Вместо того, чтобы видеть, как у меня дела, посещая мою стену в Facebook, мы бы общались в стенах моего дома.

И, вместо того, чтобы видеть ваших детей в своей ленте в Instagram, я мог видеть их через свое окно, играющих с моими детьми на улице.

Возможно, однажды мы вместе найдем дорогу друг к другу.

А пока мы должны индивидуально общаться вокруг нас. Мы должны пройти через многие мили с помощью настоящих телефонных звонков и писем. Мы должны перестать общаться в 280 иероглифах и снова прислушаться к голосам друг друга. Если мы действительно хотим вернуть деревню, каждый из нас должен внести свой вклад в ее возделывание.

Доктор Брен Браун сказала: «В отсутствии любви и принадлежности всегда есть страдание». Выход из одиночества — из страдания — это любовь и принадлежность. И дать, и получить — простой, но трудный ответ.

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Остановитесь и подумайте о том, насколько вы связаны с самим собой

Восстановление связи начинается с того, как вы видите себя.

Один из парадоксов нового материнства — сильное одиночество, но никогда не быть одному. Это одиночество возникает из-за отсутствия взрослых разговоров, но также и из-за того, что вы больше не чувствуете себя , как .

Браун говорит о принадлежности к себе.По этой причине первый человек, к которому мне нужно проявить любовь и принадлежность, — это я сам. Надеюсь, вы тоже начнете здесь, если у вас проблемы с уверенностью в себе или принятием себя.

Часть себялюбия означает сказать «да», чтобы помочь. Вам не нужно делать всего, что нужно для выполнения . Так что отбрось вину. Скажите «да» руке помощи и скажите «да», если у вас будет немного времени на уход за собой. И даже начни делегировать.

Если идея делегирования пугает вас, знайте, это заставило меня тоже нервничать.Больше всего я боялся, что возьму больше, чем смогу отдать. Я тоже не хотел навязывать. Поймите, что близкие хотят поддерживать друг друга. И чем больше вы разделяете бремя материнства, тем больше у вас будет энергии, чтобы ответить взаимностью и быть рядом со своими близкими.

Вы не только показываете себе любовь, но и вновь привлекаете свою деревню, которая должна быть там.

Ссылки по теме: Дар счастливой матери: отпустить совершенство и принять повседневную радость

Я хочу смоделировать это, потому что это принесет пользу и моим детям.

Я хочу, чтобы они любили себя и знали, кто они в своей основе, чтобы они были непоколебимы. Я не хочу, чтобы их самооценка зависела от мнения сверстников, их академических или спортивных способностей, количества подписчиков в социальных сетях (когда им наконец разрешили доступ в социальные сети) или от чего-либо вообще .

Вместо этого я хочу, чтобы они понимали, что на самом деле важно, и я также хочу, чтобы они росли, зная, что они могут опереться на близких для поддержки.

Я никогда не хочу, чтобы их самооценка обсуждалась. Итак, почему мой? Чему я учу своих детей своими действиями и убеждениями? И снова мои дети помогают мне расти.

Выявите себя и не бойтесь быть уязвимыми.

Как только я полюблю себя, я должен быть достаточно уязвимым, чтобы любить себя и выставлять себя напоказ. Не секрет, что отказ вызывает укус. Единственный способ смело встать и столкнуться с потенциальной душевной болью — это проявить достаточно любви к себе и принятия себя, чтобы знать, что я все еще симпатичен, даже если я вам не нравлюсь.Я должен быть готов открываться снова и снова, чтобы найти свое племя, потому что, если я замкнусь и скрою настоящего себя, как мое племя узнает меня, когда они увидят меня? Они этого не сделают. Если я появлюсь, пытаясь вписаться, любя то, что вам нравится, и говорю, как вы говорите, я могу найти ложное принятие, но тогда я буду оставаться на виду, чтобы сохранить друга.

Я предпочитаю быть искренним, чтобы знать, что связь настоящая. Для этого нужна уязвимость.

Пересмотрите свои приоритеты.

Мы часто чувствуем себя более занятыми, чем есть на самом деле.Если мы проводим в социальных сетях в среднем три с половиной часа в день, смею сказать, у нас достаточно свободного времени, чтобы позвонить другу или собрать предметы в ящик для пожертвований. Я склонен откладывать дела, которые доставляют мне дискомфорт, даже если я действительно этого хочу. А кто нет? Я жалуюсь, что хочу этого, но на самом деле не считаю это приоритетом. Так что, конечно, этого не происходит.

Начни с малого.

Мысль о том, чтобы быть более взаимосвязанными, пугает, особенно когда вы одинокая мама, которая больше не чувствует себя вне игры.Вместо того, чтобы строить всевозможные планы по поводу встречи с друзьями, встречайтесь с мамами в игровых группах, выполняя все дела из своего списка дел, начните с малого.

 • Возьмите на себя обязательство звонить или Facetime другу еженедельно.
 • Присоединяйтесь к местной группе мам на Facebook и заводите беседу с намерением встретиться.
 • Отнесите кофе другу.
 • Останьтесь после школы или детского сада на десять минут, чтобы просто поговорить с другими родителями.
 • Посещайте игровую группу со своим ребенком и вовлекайте мам в разговор.Если это проще, попробуйте поговорить с их детьми, чтобы сломать лед. (Это помогает интроверту во мне начать разговор.)
 • Встретьтесь со своими давними друзьями в парке, кафе или на местной тропе, если вы беспокоитесь о беспорядке в доме, но помните, что их дома, вероятно, тоже далеки от совершенства.
 • Начните посещать время чтения в местной библиотеке.

Найдите возможности проявить доброту в обществе.

Было доказано, что отдача увеличивает ваше счастье, и это действительно хороший способ познакомиться с единомышленниками.Когда вы становитесь волонтером или служите другим, это усиливает ваше чувство связи. Это заставляет вас чувствовать себя частью сообщества.

Вот несколько простых способов перестать чувствовать себя одинокой мамой и начать общаться со своей деревней.

 • Станьте волонтером в школе, детском саду или дошкольном учреждении вашего ребенка.
 • Спросите родителей после школы, игровой группы или детского сада, хотят ли они встретиться в местном парке — упакуйте достаточно закусок, чтобы все могли насладиться. (Я обычно беру с собой простые вещи, такие как попкорн, морковь и крекеры.Они не требуют подготовки и подходят для детей.)
 • Делайте комплименты другим родителям в продуктовом магазине, ресторанах и игровых группах. Нет ничего приятнее, чем услышать, как кто-то говорит: «Молодец, мама», когда у тебя тяжелый день.
 • Совершайте случайные добрые дела, например платите за чей-нибудь кофе или предлагайте руку родителю, который борется со своими детьми.

Скорее всего, человек, получивший вашу доброту, заплатит вперед, сделав деревню вокруг вас немного более связанной и немного менее одинокой.

Последнее замечание о том, чтобы перестать быть одинокой мамой

Однако подключение

— это не то, что мы можем отложить, не заплатив при этом высокую цену. Этот должен быть в верхней части списка, даже если вам сложно или страшно. Развитие связи защитит ваше эмоциональное и психическое благополучие, и это, друзья мои, того стоит.

Чтобы найти больше подобных стратегий и вдохновения, посмотрите мою новую книгу «Дар счастливой матери: отпустить совершенство и принять повседневную радость».

Ссылки по теме

Почему не следует наказывать истерики и что делать вместо этого

Как почувствовать себя самим собой после рождения детей

Почему позитивное воспитание важно сейчас, а не было в прошлом

Наука утверждает, что это лучший подход к внеклассным занятиям с детьми

Как перестать кричать на детей с помощью одной простой стратегии

Как избежать наказания и добиться наилучшего поведения

Вот почему материнство особенно одиноко

Боландер, Жозефина: Getty

У меня трое детей, несколько действительно хороших подруг и семья, которая живет рядом, на что я могу рассчитывать. Тем не менее, я все еще озадачен чувством одиночества, которое живет во мне с тех пор, как я стала матерью. Это было то, что я пытался оттолкнуть, когда мои дети были маленькими. В конце концов, у меня были эти драгоценные создания, которых я так отчаянно хотел, и я никогда не был физически одинок — так почему же я был таким одиноким? Почему у меня иногда возникал комок в горле, когда на первый взгляд моя жизнь казалась такой полной?

После более чем 15 лет материнства эти чувства все еще существуют (больше, чем когда-либо, когда я по колено в подростковом возрасте), и я думаю, что знаю почему:

1.Сложно найти друзей.

Намного легче заводить друзей, когда мы моложе и переживаем одни и те же жизненные ситуации. Это наш образ жизни от начальной школы до колледжа. Затем мы все разрываемся в разные стороны, и наша жизнь движется с разной скоростью.

У некоторых из нас дети появляются раньше, чем у всех наших друзей. Это может вызвать у нас чувство, будто они не понимают нашу новую жизнь. Они больше не понимают, почему мы не можем просто попросить няню быть с нашим ребенком, чтобы мы могли продолжить наши двухчасовые свидания за обедом.Им обидно, когда мы не можем присоединиться к ним в круизе на их помолвке, потому что у нас есть новорожденный, которого мы не хотим оставлять.

Прежде, чем мы узнаем об этом, наша группа друзей исчезает, и нам нужно выбраться и встретить новых друзей-мам. И если есть группа женщин, которые уже нашли друг друга, и вы новый ребенок в блоке, пытающийся пробиться внутрь, это может быть мучительных . Вы хотите затронуть каждую неуверенность, которую вы когда-либо испытывали в подростковом возрасте? Попробуйте найти новых друзей как мама.

2. Трудно проводить время с друзьями, когда их действительно находишь.

Конечно, вы можете собираться вместе на игровые свидания, но сколько времени у вас есть, чтобы поговорить, не отвлекаясь? За детьми нужно ухаживать каждые несколько минут, Томми залезает к вам в рубашку, потому что хочет, чтобы его накормили, а затем ваша дочь бьет другого ребенка, который взял ее лопатой, когда она копалась в песке.

Прежде чем вы это узнаете, время, которого вы так ждали, когда вы хотели высказать свое мнение о своей свекрови или выяснить, где лучше всего покупать кардиганы, прошло, и оба получили около двух слов.А когда у тебя будет свободная ночь…

3. В свободное время вам нечего предложить.

В конце дня по вашим венам не так много пара. Трудно подготовиться к девичьему вечеру, потому что вы устали как дерьмо, и чувство вины за то, что вы оставили свою семью, вливается в вас. Вас весь день шарили ощупью, по волосам пробегает хрустящий банан, а диван зовет вас, потому что вы знаете, что вам нужна энергия, чтобы завтра все повторилось.Трудно использовать запасы энергии для общения с друзьями.

4. Вас окружают люди, которым что-то нужно от вас, что отнимает у вас настоящую связь.

Давайте проясним: в большинстве случаев наша основная работа — следить за тем, чтобы все были в порядке, имели все, что им нужно, и чтобы дом оставался целым. Кажется, что нашим детям и нашим партнерам всегда что-то нужно от нас. Это может быть связано с завязкой обуви, вытиранием ягодиц, разрезанием яблока, помощью с домашним заданием или тем, что бросаете что-то в офисе.Матери — самые необходимые существа на планете. После того, как все сказано и сделано, и вы изо всех сил старались удовлетворить потребности каждого, для истинной связи остается ровно ноль энергии, и вы чувствуете себя истощенным, что равносильно чувству обиды.

Вы установили эту роль, потому что так вы показываете свою любовь, но при этом чувствуете себя невидимым. И нет ничего более одинокого, чем чувствовать себя невидимым.

5. Иногда может казаться невозможным установить контакт с партнером.

Есть счета, которые нужно оплатить, и графики, которые нужно составить.Есть напоминания о собрании PTA и надежда, что каждый из вас найдет время, чтобы спланировать свидание, но это продолжает ускользать, потому что вы оба обижены и хотите, чтобы другой проявил инициативу, не настаивая на этом. . Вы оба устали.

Даже если вы планируете провести ночь в объятиях, погулять или у вас есть время поговорить, существует так много логистических вопросов, которые необходимо уладить, прежде чем это произойдет. По вечерам, когда мы пытаемся провести качественное время вместе, нас 10 раз прерывают, и наши семейные дела и работа остаются в глубине души.Мы так много жонглируем, что требуется много практики, чтобы по-настоящему сосредоточиться друг на друге и присутствовать в настоящем моменте, как когда мы впервые влюбились.

6. В большинстве случаев вас считают только матерью.

Давайте посмотрим правде в глаза: это ваша основная роль в семье, даже если вы следуете своим мечтам, работаете вне дома или проводите время вдали от семьи, чтобы оставаться автономным. Как матери, мы растворяемся в обоях жизни. На самом деле нас не видят и не замечают как существ, нуждающихся в заботе или воспитании — это наша работа сейчас.

7. Материнство может быть изолированным.

Когда ваши дети маленькие, скорее всего, вы строго соблюдаете их режим сна и сна, который занимает не менее половины дня. Сходить в парк, чтобы встретиться с друзьями за обедом или посмотреть на чаек — звучит привлекательно, но вы слишком хорошо знаете, что если вы пропустите «окно», следующие два дня будут адом. Это того не стоит, поэтому вы решаете остаться.

Бывают дни, когда просто выйти из дома для вас (и ваших детей) очень тяжело психологически и физически.Даже если вы отчаянно хотите побывать на часе рассказов, пойти на свидание или насладиться званым ужином друга, цель не совсем оправдывает средства, и вы отказываетесь от этого.

8. Найти хороший присмотр за детьми не так-то просто.

Не у всех нас есть семьи, которые живут достаточно близко, чтобы присматривать за детьми, чтобы мы могли гулять с нашими партнерами без детей. Трудно найти хорошего няни, которому вы доверяете своих детей, чтобы вы могли по-настоящему развлечься, пока вас нет. А если вы одинокий родитель, то оставив своих детей на свидание или с друзьями, вы можете испытать чувство вины… так что вы полностью его перестанете.

Вы можете знать, что любимы, но при этом чувствовать себя одиноким. Вы можете осмотреть продуктовый магазин и увидеть других женщин, которые живут похожей жизнью (они пытаются сделать своего малыша счастливым, не забывая при этом получить любимый йогурт своего партнера), но все еще чувствуют себя одинокими. У вас может быть лучший друг, который регулярно проводит хорошую вентиляцию, но при этом чувствует себя одиноким.

Да, сие помогает. Бывают дни, когда все, что мне нужно услышать, — это «Ага, здесь то же самое» или прочитать о том, как мама-подруга борется со своими собственными детьми, чтобы чувствовать себя менее одинокой.

Реальность такова, что материнство одиноко. Вы можете иметь шестерых детей, всегда быть с другой душой, и все еще бывают времена, когда вы так низко погружаетесь в собственное одиночество, что удивляетесь, как вы сюда попали.

И в этом, как ни странно, не вы одиноки.

Матери, которая сейчас чувствует себя одинокой — так не будет вечно

В материнстве меня больше всего удивило одиночество. Я вырос в большой семье из шести человек, и у меня не было ни минуты, чтобы чувствовать себя одиноким.Даже когда я переехал и жил один, одиночество не окружало меня в квартире — я наслаждался одиночеством. Мне понравилось знакомиться с собой.

Но по той или иной причине я погрузилась в одиночество после того, как стала матерью, особенно после того, как стала домохозяйкой.

После нескольких месяцев, проведенных дома с двумя моими маленькими детьми, в меня начало закрадываться горе. Мне казалось, что моя жизнь зацикливается на повторе. Я просыпался, выполнял повседневную работу за рутинной и играл с детьми в маленьких человечков.

Отчаяние все это время сидело внутри меня. Только я не знал, что это было и почему это было. Итак, я проигнорировал это. Но это не прошло. Фактически, несчастье немного вышло из-под контроля. Были дни, когда я вынимал это из детей — кричал в их сладкие, невинные глаза.

Я вспоминаю один день, когда меня охватила непреодолимая печаль. Я поставила детям мультик и вошла в свою маленькую ванную комнату, чтобы поплакать — одна. Я сидел, позволяя слезам катиться по моим щекам, пока мои дети смотрели свой мультфильм, даже не подозревая, насколько грустна их мама. Но, несмотря на эти тяжелые чувства, зарождающиеся во мне, я все же игнорировал отчаяние, которое я испытывал.

И довольно скоро отчаяние в моем сердце уступило место стыду, который я чувствовал. Я понял, что у меня есть двое здоровых детей, с которыми я тоже должен оставаться дома. Я знал, что мне повезло увидеть эти первые шаги, первый смех, первые блюда. Но без того, чтобы поделиться этим, меня душило одиночество.

Самая большая ошибка, которую я совершила, пытаясь справиться с одиночеством, заключается в том, что я никогда никому не рассказывала об этом, даже своему достойному мужу.Вместо этого иногда по утрам я вел себя сварливо, вставая с постели. Вместо того, чтобы поговорить с кем-нибудь о своем одиночестве и отчаянии, я нарисовал свою улыбку, вложил в руки щит и копья и вёл себя так, как будто меня нельзя сломать. Но все солдаты могут быть сломаны, особенно если они не хотят принимать помощь от своих войск.

Наконец, я поделилась своим стыдом с мужем. Позволив мне погрузиться в него и излить свои чувства наружу, он посоветовал мне найти время для себя.Он знал, что мне нужно изменить приоритеты своего времени и восстановить связь с тем, кем я был — точно так же, как я делал это до детей. Он понимал, даже лучше, чем я в то время, что мне нужно больше, помимо материнства.

«Анджела, — сказал мой муж, — иди найди себя».

Итак, я сделал.

Я поступил в аспирантуру, начал печатать рассказы на своем ноутбуке и подготовился к полумарафону. Постепенно одиночество исчезло, и моя бодрость вернулась ко мне. Я стала более счастливой матерью.

Я уже не так быстро выхожу из себя с детьми. Я больше присутствую, когда мы играем «Маленьких человечков», и часто замечаю, что наш смех отражает мою радость в их глазах.

Конечно, бывают дни, когда боль пробирается обратно — материнство делает это с нами. Но теперь я знаю, что всегда нужно убирать свой щит и копье, чтобы впустить людей — приглашая их помочь мне сделать жизнь лучше. Когда я чувствую, что тону в материнстве, я уделяю дополнительное время себе.

Я больше никогда не хочу забывать, кто я.Теперь я знаю, что материнство может сделать это со мной, но не обязательно. Мамы, снимите броню. Есть войска, которые помогут нам в этом прекрасном и сложном деле под названием материнство. Пусть они будут рядом с вами.

Вам также могут понравиться:

Уловка, как найти время наедине с домохозяйкой

Если у вас проблемы каждый день находить время наедине как мама, вот мои советы. У меня было 5 детей за 5 лет, поэтому я понимаю вашу борьбу. Кроме того, вот немного ободрения для эмоционально истощенной мамы.


«Все оставьте меня в покое на несколько минут, », — сказал я.

«Но, мама …»

« Нет, дорогая», Я сказал мягко, «Обещаю, я не буду ни капли грустить».

Милая штука. Правдивая история.

Маленьким детям просто не нужно оставаться в одиночестве.

Несмотря на то, что это приносит им пользу, они не могут сформулировать его важность.Мы, матери, с другой стороны, делаем.

В поисках времени наедине с мамой

Бывают времена и сезоны, когда мы можем оказаться без помощи няни или поддержки семьи. Если вы только что переехали, находитесь далеко от семьи или у вас мало денег, чтобы потратить их на няню, вам нужно разработать хорошую стратегию, чтобы расслабиться, обработать и освежиться.

Часть благословений и радостей, которые приносит хороший график, — это основная стратегия рутины и порядка.Вы можете расставить приоритеты в течение дня, исходя из потребностей своей семьи.

Поступая таким образом, вы можете найти способы получить небольшие передышки, которые помогут вам продолжать движение.

Прочтите: 5 вещей, которые необходимо помнить эмоционально истощенным матерям

Запланируйте это в

Такие вещи, как время сна, время для самостоятельной игры и структурированное время для игр между братьями и сестрами, хороши по двум причинам. Во-первых, они приносят пользу детям. Во-вторых, они приносят вам пользу.

Так как я работаю из дома, я все время встаю и падаю вместе со своим графиком.Каждое утро и день есть отведенное время, когда я один. Будь то игра на открытом воздухе в нашем держателе , огороженная игровая площадка или время в комнате, мне нужно время тишины и покоя.

Я лежу на кровати и читаю книгу, вздремну или планирую какое-нибудь хобби или проект. В это время я почти никогда не занимаюсь работой по дому, не стираю посуду, не одеваюсь и не делаю работу по дому.

С одной стороны, я люблю сохранять в доме тишину, но с другой стороны, я просто решил, что не буду.Женщине снова и снова нужно немного тишины и покоя. Особенно, когда она единственный ребенок из деревни {гм} и поэтому привык молчать.

Прочтите : Расписание мамы, которое поможет вам оставаться дома

Узнайте, как запирать двери

И я не говорю о дверях туалетов с вашими детьми внутри. Иногда, когда мне нужно несколько минут, я говорю мужу, что иду в спальню и запираю дверь.

Запирание двери — ключ к успеху.

Если нет, то я едва лежу ниц на кровати, когда дверь откроется и я услышу « мама, вставай, мама !» Это, друзья мои, не способствует расслаблению.

Иногда я принимаю ванну, долго принимаю душ или иду в сарай, чтобы потренироваться, и, пока мой муж или помощник матери на дежурстве, я запираю дверь. Это может показаться странным, но это много раз на мгновение возвращало мне здравомыслие.

Иногда даже 15 минут без перерыва — это разница между матерью, у которой нет терпения, и матерью, у которой достаточно терпения, чтобы быть милой до сна.Или, даже если мне нужно взять с собой детей, по крайней мере, я должен что-то для себя сделать.

Если вам нужно немного времени для сброса настроек, знайте, что очень важно установить границы вокруг этого.

Ваши дети могут подождать несколько минут, особенно если они младше и о них заботится кто-то другой.

Не трать время в черную дыру

Под черной дырой я подразумеваю вещи, которые могут заставить вас сказать: « Я только что сел, и три часа прошли даром .«Эти вещи будут отличаться в зависимости от человека. Поскольку я много работаю в Интернете, все, что «экран», обычно для меня пустая трата времени.

Совершенно не расслабляет. Телевидение, Facebook или Netflix могут помочь мне сбежать, но когда я заканчиваю, я не чувствую себя отдохнувшим.

Для некоторых это может быть именно то, как вы обновляете. Мы все разные. Я пытаюсь заставить себя печь, шить, рисовать что-нибудь или читать книгу, в которой есть страницы, которые я переворачиваю в руке.

Эти вещи помогают мне чувствовать, что у меня есть немного личного времени.Знайте, что такое ваша «черная дыра», и сделайте все возможное, чтобы полностью избегать их в ваши драгоценные свободные моменты.

Найти помощь извне

Есть много других способов провести время для себя. Нанимаете ли вы помощницу матери (это гораздо более осуществимо, чем вы думаете), члена семьи, соседа, вашего супруга или просто планируете это в своей повседневной жизни.

Как бы вы это ни делали, сделайте это приоритетом.

Это не один час, который тебя расстраивает.Один час здесь, один час там, 50 часов спустя , когда вы находитесь на грани краха … Поработайте некоторое время, чтобы сосредоточиться на себе, все будет иметь значение.

Она может преследовать годовалого ребенка, опорожнить посудомоечную машину, почитать детям или поиграть с ними в классные веселые игры. Я могу работать, кормить ребенка, принимать душ, читать книгу или убирать белье. Дело в том, что я использую это время, чтобы почувствовать пространство, и оно стоит каждого пенни.

Если у нас нет времени наедине с собой, мы теряем себя.

Если мы теряем себя, мы набиваем эмоции.

И, если мы набираем эмоции, мы взрываемся на всех вокруг нас.

Это непросто, но просто.

::

Если вы испытываете стресс, подавленность или истощение … вы не одиноки .

Узнав от тысяч матерей, я сузила Топ-5 самых сильных стрессоров для мам . Зарегистрируйтесь ниже, и я пришлю свою БЕСПЛАТНУЮ серию прямо на ваш почтовый ящик!

Нажмите здесь и изучите прорывные стратегии, которые помогут вам немедленно почувствовать мир.

Рэйчел

Впервые в этом сообществе? Начни здесь, друг.

Одинокая мать-одиночка — все, что вам нужно знать

Изображение: iStock

Новые родители сталкиваются с множеством проблем, но матери-одиночки должны пройти через свою долю уникального опыта. Многие одинокие мамы решают одни и те же проблемы — беспокойство по поводу денег и неуверенность в принятии решений. Когда вы становитесь родителем-одиночкой, это может быть довольно напряженное и подавляющее время в вашей жизни; вы должны столкнуться с проблемой воспитания детей без поддержки вашего партнера. Хотя большинство женщин не планируют самостоятельно воспитывать детей, к сожалению, обстоятельства могут им помочь.

Помимо того, что вы пытаетесь справиться с повседневными делами и семейными делами, вы также смиряетесь с недавним разрывом отношений или потерей партнера.Часто бывает, что вы ставите свои чувства и эмоциональное благополучие в конец списка приоритетов. Есть много историй о родителях, которые чувствуют себя виноватыми, если они находят время для себя. Тем не менее, это так же естественно, как небольшой перерыв, и это важная часть выживания матери-одиночки. Это может быть роскошная расслабляющая ванна, которую вы позволяете себе после того, как малыши легли спать, или, возможно, случайный ужин с друзьями.

Но временами вам может быть сложно управлять практическими вещами в жизни, такими как приготовление еды и работа по дому, совмещение работы и дома, различные школьные пробежки и т. Д.В этой ситуации многие одинокие мамы хотят, чтобы они могли разделиться на две части, чтобы справиться со всем. Однако важно помнить, что вы можете делать только то, что возможно, и когда вы слишком сильно напрягаетесь, это может привести к эмоциональному выгоранию. Итак, здесь мы собрали некоторую информацию о том, как быть одинокой мамой-одиночкой. Прочтите наши советы ниже.

Множество проблем быть одинокой мамой:

Вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются одинокие мамы, и способы их решения:

1.Не на кого положиться:

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются одинокие мамы, — это отсутствие партнера, на которого можно положиться, когда дело касается воспитания детей. Как вы знаете, никто не идеален, и вы можете пережить плохой родительский момент или даже день. Когда вам не к кому присоединиться, это может быть сложно и даже может привести к истерике родителей.

Когда вы подавлены определенной ситуацией с вашим ребенком и не знаете, как с ней справиться, найдите момент. Идите в свою комнату, закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох.По мнению экспертов, наличие техники релаксации, которая работает на вас, может очистить ваш разум и помочь переориентировать (1). Вы переустанавливаете свое настроение и свой разум и сможете справиться с любой ситуацией, в которой находитесь, и делать то, что необходимо для вашего ребенка. Многие одинокие мамы говорят, что момент помогает им не гневаться на своих детей.

[Читать: Как выжить как мать-одиночка]

2. Сомнение в себе:

Когда вы мать-одиночка, может быть трудно понять, хорошо ли вы выполняете родительскую работу.Когда у вас есть партнер, вам есть с кем поговорить о том, верны ли ваши методы или нет. Есть кто-то, кто поможет вам увидеть хорошее в ваших позитивных родительских моментах, а когда вы проиграете, есть кто-то, кто поможет вам улучшить ситуацию. Как одинокий родитель, вы должны справиться с этим в одиночку, а это не всегда легко. Вы можете начать сомневаться в том, что вы хороший родитель, и это может подорвать вашу уверенность и повлиять на отношения между вами и вашим ребенком.

Может быть полезно окружить себя другими матерями.Вы увидите, в чем они не справляются, и узнаете, что делать, а что не делать. Вы также можете вдохновиться тем, что, по вашему мнению, у них хорошо получается. Вы всегда можете учиться у других и использовать полученные знания в определенных ситуациях, которые возникают у вашего ребенка. Обратите внимание на поведение и развитие характера ваших детей, чтобы перепроверить. Однако всегда помните, что никто не идеален и что не существует таких понятий, как «идеальная мать» или «идеальный родитель» (2). Знайте, что вы делаете что-то правильно, потому что ваш ребенок процветает и счастлив.

3. Принимать решения в одиночку:

Одна из самых сложных вещей, через которые приходится пройти одиноким мамам, — это принимать решения без партнера (3). Часто бывает очень сложно принимать все решения самостоятельно. Вам нужно подумать обо всем, от того, что купить для дома, до того, какую школу выбрать для детей. Многие родители-одиночки считают, что они могут попросить совета у друзей и семьи, но, в конце концов, они единственные, кто полностью привязан к своим детям.

Истина в том, что вы должны доверять себе и верить, что все будет хорошо. Считайте за честь принимать решения в одиночку. Да, всегда будут вопросы, но ответственность сделает вас лучше. Многие одинокие мамы обретают независимость и уверенность в том, что им приходится принимать решения в одиночку. Самое приятное то, что вам не нужно ни с кем вести переговоры, если решение остается за вами.

4. Отсутствие детей, когда они с супругом:

Постоянной проблемой для одиноких мам является одиночество (4).Сильнее всего это поражает, когда дети находятся со своим вторым родителем. Привыкание к тому, чтобы быть вдали от детей, — одна из самых сложных задач в жизни родителей-одиночек. Многие женщины говорят, что чувствуют себя очень одинокими, когда их дети уезжают на выходные, и часто вяло сидят без дела, пока не вернутся.

Возможно, вы захотите нормализовать чувство одиночества. Кроме того, чувство одиночества — это часть человеческого опыта. Одиночество может помочь одиноким родителям стать сильнее, если они укрепят свою способность переносить одиночество.

Лучшее решение — спланировать занятия, когда ваших детей нет. Лучше не позволять себе стать одиноким. Вам следует обратиться к друзьям и назначить с ними свидания, будь то посещение караоке-бара, кино или ужина. На этот раз займитесь делами, которые вы не можете делать в присутствии детей. Вы должны использовать это время, чтобы заново открыть для себя себя — сходите в музей, который вы не смогли бы посетить с детьми, или включите громкую музыку и потанцуйте вокруг дома. Это прекрасное время, чтобы освободиться и омолодиться.Ваши дети вернутся домой счастливыми, и они тоже будут счастливы!

5. Чувство стресса и беспокойства по поводу денег:

Все беспокоятся о деньгах, но для одиноких мам это может быть еще более тяжелым, поскольку у них нет никого, на кого они могли бы положиться, чтобы взять на себя часть финансовой ответственности. Беспокойство о деньгах вдобавок ко всему, с чем вы справляетесь, может существенно повлиять на ваше эмоциональное благополучие (5). Это может быть еще сложнее, поскольку это не то, о чем вы можете говорить со всеми, поэтому бремя становится еще тяжелее, поскольку вы чувствуете, что не можете никому доверять.

Приоритет ваших денег важен, и их бюджет может быть очень полезным. Одна вещь, которую вы можете сделать, — это ежемесячно составлять бюджет. Таким образом, вы будете знать, на что вы тратите все свои деньги и куда их нужно направить. Вы можете облегчить стресс и беспокойство, если хорошо распорядитесь своими финансами.

6. Создание семьи, отличной от того, что вы планировали:

Воспитание ребенка в семье с одним родителем — это не план, который есть у большинства женщин, но обстоятельства приводят к неизбежному.Многие женщины постоянно беспокоятся о том, как поведет себя их ребенок, зная, что их отца нет рядом. Они не были бы похожи на других детей, у которых оба родителя приходили на школьные собрания и мероприятия. Они не смогут играть или разговаривать со своим отцом.

Хорошая идея — мысленно подготовиться к любым вопросам, которые однажды может задать ваш ребенок. Обдумайте все сценарии и все возможные вопросы и подготовьтесь. И помните, что в современном мире не существует однозначного определения семьи.Семья — это то, чем вы ее создаете, и в нее могут входить друзья, которые становятся частью вашей семьи (6). Когда вы принимаете эту идею, это первый шаг к принятию семьи, которая у вас есть.

[Читать: Советы, как стать успешным родителем-одиночкой]

7. Потеря чувства собственного достоинства:

Когда вы одинокий родитель, люди часто ожидают, что вы будете Суперженщиной. Проведя день на работе полный рабочий день, а затем вернувшись домой к маме, вы легко можете забыть о своих потребностях и заботе о себе.Легко забыть женщину, которой вы были до того, как стали матерью.

Излишне говорить, что для вас важно заботиться о себе (7). Вы должны выделять хотя бы один час в неделю, чтобы что-то сделать для себя. Очень важно делать то, что позволит вам восстановить связь с тем, кем вы были до того, как стали родителями. Будь то ведение дневника, прогулка или любимое хобби, например рисование или написание стихов, вам необходимо заниматься чем-то, что полностью посвящено вам.Так вы никогда не потеряете самоощущение.

Как справиться с тем, чтобы быть матерью-одиночкой:

Вот еще несколько советов, которые помогут вам справиться со стрессом одинокой матери-одиночки:

1. Позаботьтесь о себе:

Вы должны убедиться, что ты заботишься о себе. Это означает здоровое питание, физические упражнения и достаточный отдых и сон. Это основа для того, чтобы вы могли хорошо заботиться о своих детях и хорошо их воспитывать. Вам нужно убедиться, что у вас есть выносливость и силы, чтобы заботиться о своих детях.У вас нет партнера, на которого вы можете положиться, если ваше здоровье ухудшится, позаботьтесь о себе.

2. Управляйте своим временем:

Чтобы добиться цели, убедитесь, что вы тщательно все спланируете по часам. Тайм-менеджмент важен, как только вы научитесь управлять своим временем; вам будет больше нравится заботиться о своих детях, а также у вас будет больше времени, чтобы проводить с ними больше времени (8). Кроме того, вы можете быстро закончить все свои дела и дела и лечь спать без каких-либо забот, зная, что вы выполнили все, что нужно было сделать.

3. Готовить еду в выходные:

Как мать-одиночка, вы должны ходить на работу в будние дни, и большую часть времени у вас нет времени готовить для себя или своих детей (9). Лучшее решение — готовить еду оптом на выходных и хранить их в морозильной камере. Дети могут положить еду в микроволновую печь, когда они голодны. Таким образом вы сэкономите много времени и энергии. Это также освобождает вас, так что вы можете провести время без стресса со своими малышами. Это также помогает сохранить нездоровую пищу, такую ​​как пицца и т. Д.в гостях — вещи, которые вы бы заказали, потому что слишком устали, чтобы готовить после долгого рабочего дня.

4. Найдите время для упражнений:

Как упоминалось ранее, упражнения важны для заботы о себе. Это также помогает при стрессе, поэтому выделите хотя бы 30 минут в день для снятия стресса. Например, бег — это не только отличное упражнение для поддержания формы тела, но также помогает очистить голову. Когда ваша голова очистится, вы почувствуете себя более помолодевшим. Если ваши малыши еще недостаточно взрослые, чтобы их можно было оставлять дома одних, прогуляйтесь с ними по кварталу или возьмите их с собой на велосипедную прогулку по парку.Вы не только сможете потратить немного времени с ними, но и будете поощрять здоровый образ жизни.

5. Доверяйте себе:

Поскольку вы являетесь родителем-одиночкой, вы всегда будете получать советы родителей о том, как вырастить своих детей, от всех. Это само по себе может быть очень стрессовым. Это нормально — слушать людей, когда они думают, что дают хороший совет. У них явно самые лучшие намерения, и они думают, что делают вам одолжение. Однако важно никогда не сомневаться, если ваша интуиция подсказывает вам, что правильно.Вы единственный человек, который лучше всех знает своих детей и ваше положение.

6. Найдите время для себя:

Об этом уже упоминалось ранее, но очень важно не забыть найти время, чтобы расслабиться и побаловать себя (10). Время от времени вам нужно делать то, что предназначено исключительно для ВАС. «День меня» подходит любой маме. Из-за стрессов, с которыми вы сталкиваетесь на работе и дома, вам нужно убедиться, что у вас нет срыва, физического или эмоционального. Вы можете попросить друга, члена семьи или няню присмотреть за детьми, пока вы идете и делаете то, что вам нравится.Вам важно подзарядить свои батареи. В конце концов, помимо работы на полную ставку, вы еще и мама. Так что сделать перерыв просто необходимо.

7. Знайте, что вам нужна помощь, и примите помощь:

Как мать-одиночка, вы можете думать, что вам нужно делать все самостоятельно. Правда в том, что вы не можете. У вас будут моменты, когда вам понадобится помощь, и вы должны знать, что это нормально. В конце концов, вы всего лишь человек! Если вам нужна рука помощи, не стесняйтесь спрашивать близких друзей и семью; они будут только рады провести время со своими любимыми детьми.

8. Не зацикливайтесь на вещах, которые вы не можете контролировать:

Вы будете часто зацикливаться на вещах, которые вам неподвластны (11). Например, если другой родитель вашего ребенка говорит, что он придет к вашему ребенку, но он не появляется. Вы не можете заставить его посетить. Вы ничего не можете поделать, если он говорит, что будет там, но не успевает. Это проблемы других родителей — вещи, которыми он должен управлять. Это не ваши проблемы, так что не теряйте из-за этого сон.Вместо этого сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и на том, какой вы родитель.

9. Считай до 10:

Когда ты мать-одиночка и все мелочи падают тебе на плечи, бывают моменты, когда даже самые мелкие мелочи могут вывести тебя из себя. Вы должны знать, как сохранять хладнокровие. Не кричите на своих детей; вы обязательно пожалеете об этом. Вместо этого выйдите из комнаты и сосчитайте до 10. Это гарантия того, что вы почувствуете себя лучше через несколько минут и будете готовы взяться за все с улыбкой на лице.Может быть сложно быть спокойным и хладнокровным, когда у вас так много обязанностей, но вы знаете, что можете быть сильным и справиться со всем, что встречается на вашем пути.

10. Получите сеть поддержки:

Вам необходимо убедиться, что вы получаете всю возможную поддержку, помощь и советы. Быть матерью-одиночкой требует от вас многого, поэтому важно убедиться, что у вас есть отличная сеть поддержки. У вас должны быть люди, на которых вы можете рассчитывать, будь то забота о детях на некоторое время или просто кто-то, с кем можно поговорить, когда ситуация становится невыносимой, и вы чувствуете, что не можете справиться с этим.Помимо друзей и семьи, вы можете обратиться в группы поддержки. Чем больше у вас поддержки, тем лучше.

11. Будьте открыты для своих детей:

Помните, что не только вам будет тяжело. Ваш ребенок тоже через многое пройдет. Вне зависимости от того, были ли вы недавно в разводе или внебрачный ребенок, у вашего ребенка будут смешанные эмоции по поводу этой ситуации. Для вас важно всегда быть открытыми. Вы должны поощрять всех членов вашей семьи к свободному самовыражению.Если вы сами честны и доступны, вы можете помочь своим детям смириться с их положением. Имейте в виду, что они могут не захотеть разговаривать некоторое время, поэтому им может потребоваться некоторое время, чтобы открыться. Вы должны уважать это и тихо и медленно побуждать их говорить с вами.

[Читать: Советы по улучшению ваших отношений с детьми после развода]

12. Поздравьте себя:

Это может показаться немного глупым, но если вы живете один со своим ребенком, некому поделиться своими достижениями приучить маленького малыша к горшку или накормить здоровым и горячим ужином после возвращения домой после долгого рабочего дня.Вы должны знать об этих грандиозных достижениях и знать, что именно вы заставляете все это происходить. Вы заслуживаете признания за такую ​​отличную работу (12). Так что не торопитесь, чтобы похлопать себя по плечу и время от времени поздравлять себя с хорошо выполненной работой.

13. Не бойтесь будущего:

У матери-одиночки есть как положительные, так и отрицательные стороны. Помните, что это не означает, что ваше будущее просто случается. Не бойтесь этого.Важно, чтобы вы думали о том, чего вы надеетесь достичь через год или в следующие пять лет, и начали ставить цели, которых вы можете достичь, чтобы вы могли достичь своей цели. Ваше будущее такое же светлое, как и у любого другого. Всегда знайте, что вы можете достичь своих целей на будущее, будь то в личной или профессиональной жизни.

Быть мамой-одиночкой сложно, но вы можете справиться со стрессом, который с этим связан. И помните, что вы не одиноки. Есть множество женщин, таких же, как вы, которые самостоятельно воспитывают детей и отлично справляются с этим.Просто помните, что вы не можете сделать все в одиночку, поэтому получите необходимую поддержку, будь то члены семьи, близкие друзья или группа поддержки. Держите вокруг себя большую сеть людей, и вы сможете справиться со всем, что встретится на вашем пути.

Расскажите, как вы относитесь к матери-одиночке? Оставьте комментарий ниже.

Рекомендованные статьи:

Почему вы чувствуете себя изолированными, будучи молодой мамой, и что делать

Новое материнство сопряжено с множеством радостей и проблем.Чего вы, возможно, не ожидаете, так это чувства изолированности, которое свойственно родителям, только что родившим ребенка, особенно тем, кто впервые рожает ребенка. Любое изменение в жизни — например, переход на новую работу или переезд в новый город — вызывает чувство одиночества и разобщенности. Однако мало кто говорит о том, насколько изолированным может быть рождение ребенка.

Вот почему вы можете чувствовать себя одиноким и как стать более связанным.

Почему вы можете чувствовать себя изолированным, будучи молодой мамой

Есть много возможных причин, по которым вы чувствуете себя изолированной как молодая мама.Посмотрите, соответствует ли вам одно из следующих утверждений.

Физическое восстановление после рождения требует времени

Беременность и роды тяжелы для женского организма. Хотя вы, вероятно, слышали, что выздоровление занимает от шести до восьми недель после родов, большинство женщин скажут вам, что они были , а не , чувствуя «выздоровление» так быстро.

В зависимости от исследования или опроса, которое вы просматриваете, для того, чтобы «вернуться к своему нормальному состоянию» после рождения ребенка, требуется от шести месяцев до года.Молодые матери могут иметь дело с частыми простудными заболеваниями или инфекциями, болями в спине, промежности и / или тазу, а также с нарушением режима сна.

К тому же мать-природа разработала ваше тело так, чтобы потребности вашего ребенка были выше ваших. Беременность забирает питательные вещества из вашего тела. Молодые мамы нередко страдают анемией. Фактически, одно исследование показало, что до 50% молодых матерей страдают анемией через 48 часов после родов. Несмотря на это, многие молодые мамы перестают принимать витаминные добавки после рождения ребенка. Рассматривая пренатальные витамины для ребенка, мамы могут не осознавать, что они сами нуждаются в этих добавках.

Когда вы плохо себя чувствуете, у вас меньше шансов пообщаться и найти время для друзей или семейных встреч.

Переход от работы к дому

Большинство взрослых получают большую часть своего социального взаимодействия на рабочем месте. Если вы работали до рождения ребенка, а теперь находитесь дома, вы потеряли обычную дозу социального времени, которую вам не нужно было делать раньше.

Чтобы испытать эту изоляцию, вам не нужно быть недавно преданной домохозяйкой.Даже если вы проведете дома шесть-восемь недель после родов, эти недели могут показаться долгими и одинокими.

Женщины, решившие остаться дома со своим ребенком, могут сообщать о проблеме одиночества как об одном из самых сложных аспектов материнства, оставшегося дома. Некоторые женщины, которые намеревались остаться дома со своими младенцами, вернутся к работе — по крайней мере, неполный рабочий день — в первую очередь для того, чтобы побороть изоляцию.

Даже если вы продолжите работать, рабочие отношения изменятся

Даже если вы вернетесь к работе, вы можете почувствовать себя изолированным и менее связанным с коллегами.Обязанности нового родителя следуют за вами вне дома.

Например, перед рождением ребенка вы, возможно, проводите обеденный перерыв с друзьями. Теперь вы можете использовать это время, чтобы сцеживать грудное молоко или пойти навестить своего новорожденного в детский сад.

Ваше социальное время после работы также может измениться. До рождения ребенка вы могли иногда соглашаться на ужин в последнюю минуту. Или, может быть, вы ради развлечения ходили на рабочие социальные мероприятия. Теперь вам нужно позаботиться о няне для этих мероприятий в нерабочее время.

Даже если вам удастся нанять няню, вы можете чувствовать себя виноватым из-за того, что держитесь подальше от новорожденного, когда весь день на работе. Тяга быть с новорожденным и тяга к друзьям может быть сложной задачей. Кроме того, не всем молодым родителям удобно оставлять ребенка с няней.

Грудное вскармливание

Считать грудное вскармливание возможной причиной изоляции новой мамы — дело рискованное. По этому поводу существует множество устойчивых мнений, однако непризнание социального воздействия грудного вскармливания на молодых мам оказало бы им медвежью услугу.

Грудное вскармливание может быть изолирующим, особенно вначале.

Новорожденные часто кормят грудью, каждые полтора-два часа являются нормой. Если вы пытаетесь кормить исключительно грудью и не сцеживаете молоко, это означает, что вы действительно не можете находиться вдали от ребенка дольше полутора часов за раз.

Даже если вы сцеживаете молоко на время вашего отсутствия, маловероятно, что вы все еще захотите находиться отдельно от ребенка в течение длительного периода времени.Ваша грудь наполняется молоком, и если вы не можете кормить ребенка грудью, вам придется сцеживать молоко. Это усложняет общение.

Вы можете взять ребенка с собой, но это означает, что вы кормите грудью в общественных местах. Опытные мамы со временем узнают, как комфортно кормить своих детей грудью вдали от дома, но молодым мамам нужно время, чтобы развить уверенность в грудном вскармливании в общественных местах.

Пока вы не разовьете смекалку и в те первые месяцы, когда вы часто будете нуждаться в вас, может возникнуть чувство изоляции.

На уход за новорожденным уходят часы… и часы… времени

Когда у вас рождается ребенок, вы просто добавляете в свой распорядок много времени для ухода за ним.

Сколько времени? Американское исследование использования времени показало, что матери детей в возрасте до одного года тратят 22 часа в неделю исключительно на обязанности по уходу за детьми.

Найти время для друзей непросто, даже если у вас нет детей. Если вы добавили в свое расписание 22 часа на уход за ребенком, то дополнительный час еще больше усложнит задачу.

Изменения в программе

Вы можете не думать обо всех мелочах в течение дня. Как утренняя непринужденная беседа с баристой в кофейне, или обмен любезностями после обеда с охранником офиса, или общение с другими йогами в тренажерном зале.

Когда у вас появляется новый ребенок, ваш распорядок дня меняется. Скорее всего, вы не зайдете в кафе по дороге на работу, особенно если сейчас не работаете. Скорее всего, вы не придете на йогу рано и не тусуетесь надолго после занятий, если собираетесь вообще.

Если вы потеряете эти мелкие взаимодействия, вы почувствуете себя изолированным.

Чувство усталости для общения

Новые родители устали . Как упоминалось ранее, вашему организму требуются месяцы, чтобы оправиться от родов. Пока вы выздоравливаете, вы также ухаживаете за новорожденным, который, вероятно, не спит всю ночь. Это означает, что вы не спите всю ночь.

Когда у вас действительно есть свободное время или когда ребенок дремлет, вы можете не захотеть звонить другу или выходить на улицу.Вы можете сами поспать.

Имея меньше денег, чтобы тратить на социальную деятельность

Новорожденные стоят денег. Согласно анализу, проведенному NerdWallet, семья, зарабатывающая 40 000 долларов в год, может рассчитывать тратить около 20 000 долларов в год на новорожденного. Они включают такие расходы, как жилье, которые, как вы можете утверждать, семье все равно придется потратить. Но если посмотреть на их разбивку, если вы просто сосредоточитесь на расходах на уход за детьми и различных детских товарах (подгузники, одежда и т. Д.), Вы все равно оцените сумму, близкую к 10 000 долларов.

Новые мамы также, вероятно, получают меньше дохода, у них есть время, чтобы оправиться от родов, и, возможно, меньше часов, даже когда они возвращаются на работу.

Социальные взаимодействия могут быть дорогостоящими. Чтобы пообедать, выпить или даже пригласить людей на ужин (что означает покупки и приготовление еды), нужны наличные.

Подумайте также о деньгах, которые вы, возможно, раньше тратили на хобби, которые привели к социальному взаимодействию, например, уроки йоги, членство в спортзале или членство в социальных клубах.Возможно, вы сократили эти расходы, чтобы освободить место в своем бюджете для ребенка. Но с потерей этих занятий приходит потеря и в социальных взаимодействиях.

Изменения в вашей дружбе

Рождение ребенка может изменить ваши дружеские отношения. Вы можете завести новых друзей или сблизиться с людьми с другими новыми мамами. Однако вы также можете отдаляться от тех, у кого нет детей. Меняются приоритеты, меняются интересующие темы и меняется доступность свободного времени.

Ваши друзья без детей не всегда могут быть терпеливыми или понимающими, почему вы не можете найти время, чтобы делать то, что вы делали раньше.Вы можете чувствовать себя обделенным, даже если это вы отказываетесь от приглашений в общение. Ваши друзья могут перестать просить вас пообщаться с ними, а вы можете не захотеть позвонить им и спросить, могут ли они зайти в гости.

Изменения в вашем отношении к партнеру

Время, проведенное с партнером (если вы не мать-одиночка), также может уменьшиться после того, как у вас появится ребенок.

Вы и ваш партнер можете проводить время, заботясь о ребенке и доме вместе, но это не обязательно взаимодействия друг с другом.Другими словами, вы можете проводить время в одной комнате или одном доме, но не разговариваете друг с другом.

Интимное время тоже меняется после родов. Секс может быть неудобным и даже болезненным в первые месяцы после рождения ребенка. Несмотря на то, что вы можете быть физически близкими помимо полового акта, молодые родители вряд ли почувствуют вдохновение или творчество, когда они измучены заботой о новорожденном.

Чувство вины или стыда за то, что «материнства недостаточно»

Изоляция также может происходить из-за неправильного представления о том, что вашего взаимодействия с новорожденным должно быть достаточно.Вы можете подсознательно полагать, что если бы вы были «хорошей матерью», ваша связь с новым ребенком должна удовлетворить все ваши желания любви и связи. Это нереально и неверно.

Хотя любовь к вашему ребенку не может быть похожа ни на что другое в этом мире, ваш ребенок не должен и не может быть вашим единственным источником социального взаимодействия. Вам нужно общаться с другими взрослыми.

Вы не состоите в социальных группах мам (пока)

Материнство может быть дверью к многочисленным социальным взаимодействиям.От ассоциаций родителей и учителей до клубов домашнего обучения, скаутинга и занятий типа «Мама и я», до переулка для машин, вы, вероятно (однажды) найдете некоторых из своих близких друзей благодаря роли материнства.

Однако эти связи не проявляются в первый день, неделю или даже месяц вашего отцовства. Как молодая мама, вы еще не подключились к сети мам.

Что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя на связи

Как видите, вы можете чувствовать себя изолированным по нескольким причинам.Хорошая новость в том, что вам не нужно оставаться в изоляции. Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы найти новых людей и друзей.

Скажите кому-нибудь, что вы чувствуете себя одиноким

Чувство изоляции причиняет боль. Чувство изоляции и удержание этих болезненных эмоций при себе может вызвать еще большее одиночество. Не стесняйтесь рассказать кому-нибудь о своих чувствах.

Независимо от того, разговариваете ли вы со своим партнером, лучшим другом, родственником или даже врачом, разговор о своем чувстве изоляции может помочь вам почувствовать себя менее одиноким.Человек, с которым вы разговариваете, тоже может иметь идеи, как вы можете больше общаться с людьми.

Если вы нервничаете, рассказывая о своей борьбе, помните, что чувство изоляции как молодая мама — обычное дело. Чувство одиночества не делает вас плохой матерью. Это просто делает вас человеком.

Поместите «Связь» в список дел

Ваши потребности в социальном взаимодействии важны. Они так же важны, как и ваши потребности во сне, пище и убежище. Мамы, которым не хватает социальной поддержки, подвергаются повышенному риску послеродовой депрессии.Исследования также показали, что ваше социальное взаимодействие (или его отсутствие) может повлиять на ваше физическое здоровье.

Исследования также показали, что чувство социальной поддержки матери может повлиять на ее связь с ребенком. Вы нужны вашему ребенку, но вам нужны и другие люди. Даже вашему ребенку нужно, чтобы вы общались с другими людьми.

Связь — это не «хорошо», это необходимость. Когда вы ставите во главу угла потребность в социальном взаимодействии, у вас будет больше шансов найти способ наладить связи.

Присоединяйтесь к группе новых мам

Как упоминалось ранее, ваш статус материнства в конечном итоге откроет вам множество социальных возможностей. Однако вам необходимо сделать первые шаги. Найдите местные группы и посмотрите, сможете ли вы присоединиться к одной из них.

Где можно найти группы мам? Вот несколько вариантов:

 • Группы в Facebook (ищите название своего города или штата вместе с такими ключевыми словами, как «мама», «новая мама» или «группа детей».)
 • Местный детский музей
 • Местная публичная библиотека
 • Общественные центры и / или YMCAs
 • Места отправления культа (вам не обязательно быть официальным членом церкви, чтобы участвовать в социальной группе церковных мам)
 • Уроки и клубы для мамы и ребенка (йога, музыка, плавание, уроки рисования и т. Д.))
 • Встречи La Leche League (для кормящих мам)
 • Fit4Mom.com
 • MyGym.com
 • MeetUp.com
 • NextDoor.com
 • MochaMoms.org
 • MomsClub.org

Начать группу новых мам

Не видите в своем районе группы, которая соответствует вашим потребностям или интересам? Создай!

Возможно, вы не будете готовы к этому проекту в первые несколько недель после рождения, но через пару месяцев вы не сможете создать то, что вам нужно.Такие сайты, как Facebook, MeetUp.com и NextDoor.com, могут предоставить платформу для поиска других мам, которые хотели бы присоединиться к вашей группе. Местная библиотека, общественный центр или место поклонения также могут быть местом для поиска членов вашей новой группы.

Не забывайте о горнодобывающих группах, в которых вы были до рождения. Посещали ли вы учебный класс по родам? Или посетить фитнес-класс, ориентированный на беременность? Вы можете найти там своих людей.

Плетение связи с вашими поручениями

Помните те небольшие взаимодействия, которые вы, возможно, потеряли? Старайтесь искать и создавать новые возможности.

Конечно, приятно, что вы можете доставить продукты домой, а ваша супруга приносит домой сладкий кофе. Но вы можете пойти на прогулку самостоятельно. Спросите, может ли ваш партнер, друг или родственник остаться с ребенком, чтобы вы могли быстро выйти в одиночестве.

Или возьмите ребенка с собой. Младенцы отлично подходят для начала разговора.

Прогуляйтесь, посетите парк или зайдите в библиотеку

Те исторические часы в библиотеке, рекламируемые для маленьких детей, не для вашего новорожденного (не совсем).Они для тебя. Библиотеки, книжные магазины, а иногда и магазины игрушек проводят часы рассказов, где мамы могут пообщаться со своим ребенком. Проверь их!

Если это не вариант (или не интересен), подумайте о прогулке. Гуляете ли вы в парке, вокруг квартала или торгового центра, вы будете смотреть в глаза незнакомцам. Вы можете быть друзьями, а можете и не быть, но вы будете видеть людей. Вы будете чувствовать себя немного менее изолированными, чем сидя дома.

Примите участие в видеочате в реальном времени

Телефонные звонки с младенцем могут быть непростыми.Держать телефон, жонглируя младенцем, возясь с подгузником или пытаясь заставить новорожденного правильно прикладываться к груди — и разговаривать — непросто! Со временем вы доберетесь туда, но в те первые недели и месяцы все так ново.

Настройте видеочат с друзьями или семьей. Вы можете настроить свой телефон подальше от вас или использовать компьютер. Не нужно держать телефон и младенец.

Вам даже не нужно все время разговаривать друг с другом! Вы можете попросить друга или родственника «составить вам компанию», оставив открытый видеочат на вашем компьютере, пока вы занимаетесь своим днем.

Обратитесь к своей бывшей социальной сети

Иногда изменения в дружбе после перемены в жизни (например, рождения ребенка) связаны не столько с реальностью, сколько с предположениями. Ваши друзья до рождения ребенка, у которых нет детей, могут подумать, что вы «слишком заняты», чтобы уделять им время. Или вы можете подумать, что им неинтересно просто зайти поболтать. Вы можете подумать, что они сочтут вас «скучным».

Вы могли ошибаться. И ваши друзья, которые «оставляют вас одного, потому что вы слишком заняты», вероятно, тоже ошибаются.Вы все еще нуждаетесь друг в друге.

Возможно, вам придется протянуть руку помощи. Отправить текст; позвонить. Дайте им понять, что вы скучаете по ним и были бы рады, если бы они зашли к вам, или пошли вместе выпить кофе, или что-то еще, что кажется приемлемым.

(Попытайтесь) выбраться наедине изредка

Большинство предложений до сих пор предполагают, что ваш ребенок пойдет с вами. Вам не обязательно везде брать с собой ребенка. Если вам повезло, что у вас есть партнер, друг или родственник, который может присматривать за вашим ребенком, постарайтесь выбраться самостоятельно.Даже если это всего на час в неделю, это что-то.

Если вы посещаете тренажерный зал с детским садом, воспользуйтесь им. Вам не нужно заниматься , пока они присматривают за вашим ребенком. Оставлять ребенка в детском саду, пока вы наслаждаетесь сауной с другом, вполне законно.

Если вы приносите своего ребенка в детский сад на рабочее время, подумайте о том, чтобы добавить час или два в неделю, чтобы вы могли использовать это время для общения с людьми (а не только на работе).

Не позволяйте совершенству быть врагом добра

Может быть, до рождения ребенка вы бы поужинали с друзьями на три часа.Теперь, может быть, у вас есть время зайти только на 30 минут. Эти 30 минут могут стоить усилий по подключению.

Возможно, до появления малыша вы посещали групповые занятия фитнесом. Теперь вы можете посещать только половину класса. Не думайте, что это означает, что вы вообще не можете пойти. Поговорите с инструктором о студийном этикете: приходить поздно или рано уходить.

Возможно, вы любили приглашать друзей к себе домой на званые обеды. Вы любили готовить и убирать для всех. Теперь, пожалуй, лучшее, что вы можете сделать, — это освободить место на кухонном столе и заказать доставку пиццы.Пригласите друзей на пиццу.

Как говорится, не позволяйте совершенству быть врагом добра.

Слово Verywell

Чувство изоляции — обычное явление для молодых мам. Если вы испытываете это, значит, вы в порядке! Хорошая новость в том, что есть много способов почувствовать связь с людьми. Ваши варианты социальных связей могут варьироваться в зависимости от вашего уровня дохода, места проживания и предложений местного сообщества, а также от того, есть ли у вас кто-то, кто будет присматривать за вашим ребенком.Какой бы ни была ваша ситуация, вы должны найти несколько способов связаться с другими людьми. Даже если вы получаете ежедневную дозу связи, посещая продуктовый магазин, не пожалейте этого времени.

Также помните, что ваш ребенок не будет новорожденным навсегда. Это время перехода и перемен. Дела пойдут лучше.

Психическое здоровье (и счастье) мамы: важность одиночества

02 апр. Психическое здоровье мамы (и счастье): важность одиночества (+ видео)

Отправлено в 19: 11ч в материнстве автор Dr.Кристина Хибберт

Трудно быть мамой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — круглый год, годы и годы. Конечно, есть много преимуществ (например, любовь к ребенку), но это тяжелая работа, действительно одна из самых сложных.

Поверьте, я понял

Как мама шестилетних детей, я пережила взлеты и падения беременности, послеродового периода, раннего детства, начальной школы, средней школы, подростков, старшей школы, подростков, поздно вставать, рано вставать, не спать, истощение.Я знаю, как трудно маме просто не отставать, не говоря уже о том, чтобы найти время для себя.

Как и большинство мам, я годами изо всех сил пыталась дать себе передышку, но, наконец, глубоко поняла, что это императив Я нахожу время побыть одной. Как я пишу в своих мемуарах, Это как мы растем, : «Я жажду побыть в одиночестве. Это основная потребность. Слишком много времени, проведенного вместе, истощает меня, я чувствую себя усталым, чрезмерно возбужденным и не похож на себя. Однако дайте мне немного побыть одному, и я оживаю — размышляю, творим и увлекаюсь.(Стр. 152) Я узнал о силе, которую может предложить время, о силе воссоединения меня, перезарядки и воодушевления, чтобы я вернулся еще сильнее, чем раньше.

Важность одиночества

Посмотрите этот видеоролик «3-минутная терапия» на моем канале YouTube, посвященный материнству и психическому здоровью: как важно проводить время в одиночестве. Тогда читайте ниже!

[поставщик потока = youtube flv = http% 3A // www.youtube.com / watch% 3Fv% 3D5SafvIRD5S4 img = x: / img.youtube.com/vi/5SafvIRD5S4/0.jpg embed = false share = false width = 640 height = 360 dock = true controlbar = over bandwidth = high autostart = false response = 16: 9 /]

Как психолог, я знаю исследование, и оно однозначно: время в одиночестве необходимо для эмоционального / умственного / духовного / социального / физического здоровья и является ключевым элементом настоящего счастья.

Под «временем одиночества» я на самом деле подразумеваю время вдали от вашей роли матери — время быть ВАМИ, расслабиться, расслабиться, отдохнуть, возродиться.Это может включать в себя сон, сон, чтение, походы, прогулки с другом, выполнение проекта или занятия, которое вам нравится, или все, что помогает вам почувствовать себя настоящим и укрепляет ваше здоровье и силу. Некоторым нужно больше или меньше времени наедине с собой, но всем будет полезно проводить несколько минут каждый день, часов каждую неделю и / или дней вдали от них каждый год.

Последствия отсутствия наедине с собой

Когда мы не делаем себе регулярных «перерывов», мы с большей вероятностью страдаем от следующих последствий:

 • Нарушения физического здоровья , такие как головные боли, боли в спине, нарушение сна, увеличение веса, повышенная восприимчивость к болезням, проблемы с сердцем и общее ухудшение здоровья.
 • Неспособность позаботиться о наших потребностях также связана с более плохой практикой воспитания, более тяжелыми родительскими страданиями, меньшим терпением, удовлетворением и радостью в нашей роли матерей, и да, более жесткой дисциплиной и даже жестоким обращением с детьми.

Не дать себе передохнуть — все равно что нагружать качели с обоих концов все тяжелее и тяжелее. В конце концов доска сломается! Ваш мозг, не теряя времени, в конечном итоге сделает то же самое. На самом деле, недавно моя клиентка, прекрасная мать и человек, которым восхищаются многие, оказалась в психиатрической больнице, потому что она не хотела замедляться, расслабляться и просить о помощи.

Нам не нужно делать это сами.

Время в одиночестве: оно того стоит

Приятно видеть столько клиентов, друзей, публикующих сообщения на Facebook, которые задаются вопросом, действительно ли важно проводить время в одиночестве. Они выражают разочарование даже из-за попытки, потому что это может показаться невозможным. Они начинают задаваться вопросом, стоит ли оно того.

Я здесь, чтобы прямо сказать: Оно того стоит.

Это не только того стоит, но и очень важно.Когда мы продолжаем напрягаться без перерыва, это как черпать из колодца, который мы

Я люблю проводить время со своими детьми, но еще больше люблю, когда у меня тоже есть время для себя.

никогда не доливать. В конце концов, он высохнет, и мы тоже. Дело не в том, сгорим ли мы и пострадаем от упомянутых выше последствий. Это вопрос КОГДА.

И когда мы это делаем, мы не единственные, кто страдает. Когда мы нездоровы, наши дети страдают. Страдают наши мужья / партнеры.Наши семьи страдают. Наш мир страдает.

Нам нужны здоровые мамы, которые понимают ценность времени вдали, времени в одиночестве, времени, чтобы выздороветь.

Что стоит на вашем пути?

Если вы мама, которая изо всех сил пытается побыть в одиночестве, что вам мешает? Вы чувствуете себя виноватым, если делаете перерыв, расслабляетесь, отдыхаете, развлекаетесь? Вы чувствуете, что не заслуживаете этого? Как будто вы недостаточно много работаете, если позволите себе ненадолго уйти?

Я считаю, что главное, что стоит на нашем пути в одиночестве, — это НАС.

Нам кажется, что в этом нет абсолютной необходимости, поэтому это не должно быть важно, или мы чувствуем себя «плохой мамой», если мы не играем с детьми все время, или мы чувствуем, что, проводя некоторое время в одиночестве, мы послать сообщение, что наши дети недостаточно важны, чтобы быть с ними все время. Это неправда.

Во-первых, совершенно необходимо регулярно уезжать по тем же причинам, которые я указал выше, а также потому, что это часть открытия собственного счастья и радости.Это часть того, чтобы стать самим собой, ощутить самооценку и жить осмысленной и целеустремленной жизнью.

Во-вторых, вы гораздо «лучшая» мама, когда вы уделяете себе время, чтобы просто быть «собой», чем когда вы этого не делаете. Согласны, одно из самых важных для ребенка вещей — это то, что у него есть здоровая и счастливая мама? Я уверен. Чтобы вырастить здоровых и счастливых детей, важно быть здоровой и счастливой мамой.

В-третьих, время, проведенное в одиночестве, дает понять, что забота о себе важна, и показывает вашим детям, как делать то же самое.Это учит их любить себя и раскрывать свой наивысший потенциал. Ваши дети могут сначала жаловаться, когда вы уходите с их стороны, но в конечном итоге они усвоят более важные и важные уроки.

Заботьтесь о своем здоровье и счастье сегодня

Надеюсь, это заставит вас задуматься о том, что одиночество может сделать для и (а также для ваших детей и семьи). Надеюсь, вы понимаете, насколько важно для вашего здоровья и счастья какое-то время вдали от матери.

Прошу вас совершить сегодня. Заботьтесь о собственном здоровье — психическом и физическом. Стремитесь к собственному благополучию и счастью. Сделайте ставку на одиночество. Вся ваша семья получит выгоду.

Знаю. Теперь вопрос: «КАК я на самом деле могу проводить время в одиночестве?»

Ознакомьтесь с частью 2: Психическое здоровье мамы: КАК провести время наедине (25+ стратегий!)

Я хочу знать, что вы думаете / чувствуете по этому поводу.Вам сложно проводить время в одиночестве? Если да, что стоит на вашем пути? Вы чувствуете важность одиночества? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать!

Обязательно ознакомьтесь с бестселлером на Amazon доктора Хибберта «Вот как мы растем» —
уже доступно на Amazon.com!

Статьи по теме / Сообщения:

Психическое здоровье мамы (часть 2): КАК побыть в одиночестве (25+ стратегий!)

Перезарядка: уроки, извлеченные из одиночества

3 уровня самообслуживания: сделайте себя более здоровым и счастливым!

За гранью счастья: 10 способов увеличить радость

Хмель для блога «Так мы растем»: 10 способов роста, которые я выбираю каждый день

Почему я чувствую себя неудачницей, мама, и откуда я знаю, что я на самом деле не

Давайте приступим к делу: 10 признаний от «Психолога, мамы и меня»

«Мама терпит неудачу» и День матери: 3 сообщения, которые должна услышать каждая мама

«Идеально?» или «Подделка?»: 8 мифов о перфекционизме и 8 истин, которые помогут от него избавиться

Как почувствовать чувство собственного достоинства: «Пирамида самоуважения»

Жизнь смысла и цели: ключ к истинному счастью

Радость в мгновениях

Беременность и эмоциональное здоровье в послеродовом периоде

Вне депрессии: понимание беременности / послеродового ОКР (часть 1)

Лечение послеродовой депрессии

Режим выживания в послеродовом периоде

16 вещей, которые я хотел бы знать самому себе в послеродовом периоде, 16 лет и 6 детей спустя (PSI Blog Hop)

Хвала отцам: 10 основанных на исследованиях способов, которыми папы влияют на детей к лучшему

5 причин, по которым самооценка — миф

Управление мыслями, часть 1: Взаимосвязь между мыслями, чувствами, телом и поведением

Женские эмоции и гормоны — серия

Достижение баланса — почему вы ошиблись и как исправить

Женщины и депрессия

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>